Geschreven door Gwenny Verhoye

Ze parkeerde haar wagen naast die van mij en had niet eens in de gaten dat ik er zat. Ze dacht eindelijk helemaal alleen te zijn. Veilig. Hou in gedachten dat deze prachtvrouw er van uitging dat er geen enkel ander mens rondom was. Pas dan was de kust in haar beleving veilig genoeg om zichzelf te durven zijn. En in die seconde liet ze alle remmen los. De tranen stroomden over haar wangen en ik kon haar zien schreeuwen en zuchten. De wanhoop en ontreddering namen de bovenhand. Ook al was het zonder geluid door de gesloten ramen en de afstand, het kwam van in de diepste diepten en ging voelbaar door merg en been. Ze verborg haar hoofd in haar armen. En toen was het in een oogwenk voorbij. Even afstoffen, spiegeltje kijken, tranen wegvegen, rug recht, wagen uit, spullen uit de koffer. En weer op pad! ‘Sterk zijn’, achter de meest geloofwaardige façade die ik zelf ooit had waargenomen bij mensen. Dat was pas deze week nog, op de parking aan de school van dochterlief.

Waar zijn we in hemelsnaam toch mee bezig met zijn allen?

Een van mijn meest dierbare vriendinnen vat het al vele jaren samen in deze zin (thanks Katie) : “we moeten uiteindelijk allemaal terug naar de basis.” OHA TO THAT! Wat die basis volgens haar – en volgens mij – dan wel mag zijn? Dat licht ik graag even toe. Voor veel mensen is het concept ‘doen en zijn waar JIJ werkelijk deugd van hebt in jouw leven’ compleet nieuw. Iets waar ze nog nooit eerder bij stilstonden, omdat ze er altijd op gericht waren de praktische kant van het leven voor elkaar te krijgen. Door hoe we van in onze kindertijd geprogrammeerd zijn om gehoorzaam en volgzaam te zijn en vooral niet teveel af te wijken van de groep, hebben we geleerd om te negeren wat er vanbinnen bij onszelf zit te bruisen om te mogen gerealiseerd worden. Velen hebben het pad gevolgd dat hun ouders hebben uitgestippeld en durfden daar niet van afwijken. Velen hebben zichzelf geofferd ‘voor de ander’ en krijgen nu de rekening gepresenteerd van het misschien jarenlang negeren van wat het eigen hart en ziel ingaven. Velen hadden van kleins af aan een haarfijne verbinding met hun innerlijk en hun kern, maar zijn onderweg zo oneindig veel gekleineerd, uitgelachen en genegeerd, dat ze dit op de meest schrijnende manier in de vergeethoek zijn gaan drummen. Ze zijn zichzelf gaan inkrimpen, om aanvaard te worden, graag gezien te zijn, om te overleven. Velen merken nu dat wie ze vertrouwden en dichtbij lieten helemaal anders in elkaar steken dan ze altijd hebben gedacht. Alle schellen vallen van de ogen. Velen zijn mekaar aan het ontgroeien, om opnieuw te kunnen verbinden met wie ze wél vooruit kunnen in dit leven. Velen ervaren nu pas hoe ze werkelijk willen leven en dat staat in schril contrast met hoe hun realiteit er op dit moment uitziet. Kortom: in de huidige menselijke evolutie die we doormaken wordt de vloer soms bijna letterlijk vanonder je voeten weggetrokken. Het leven doet precies wat nodig is: het ons zo ondraaglijk ongemakkelijk maken bij wat niet meer past bij ons persoonlijk, dat we geen andere keuze hebben dan in beweging komen en de nodige aanpassingen door te voeren.

Het doel van dit alles is dat we oprecht mogen leren kijken naar waar we onszelf en onze verbinding met onze Essentie binnenin zijn gaan verloochenen. We krijgen de kans dit helemaal te gaan transformeren en weer volop onze eigen en collectieve levensstroom aan te wakkeren. De levensstroom is als het sap bij bomen: zonder die stroom gaan ze dood. Alles wat gebaseerd is op façade en oppervlakkigheid gaat onverbiddelijk onderuit in de steeds verder aanwakkerende energie. En nee, dit proces is niet meer te stoppen. Je kan jezelf kameleon-gewijs nog even laten meespelen en stretchen tot je bijna niet meer kunt, maar het kantelpunt komt er aan. Sommigen slagen er momenteel nog in hun eigen schijnveilige bubbel intact te houden. Niets aan de hand! Alles prima, hoor. Jawel… De zoveelste gefilterde perfecte foto postend, hair-flip, reisje doen, centje op de bank, restaurantje mmmm, op naar de volgende (spirituele) activiteit om maar niet te hoeven stilvallen en stilstaan. Anderen zonderen zich steeds meer af, omdat ze geen aansluiting meer denken te vinden met iemand die hen begrijpt. Al is die er wel, altijd en overal. Als je maar bereid bent om het te zien en iets te doen met alle mogelijkheden die je wél worden geboden.

Het moeilijkste wat je ooit zult doormaken als je jouw leven gaat transformeren, is ervaren hoe het is wanneer alles waar je eerder houvast in vond, compleet afbrokkelt. Dit kan het meest beangstigende zijn wat je ooit hebt meegemaakt. Deze fase worden ook wel eens een ‘donkere nacht van de Ziel genoemd’: in eerste instantie lijkt het alsof je wereld helemaal ineenstort en alles hopeloos verloren is. Alsof je moederziel alleen zal wegkwijnen. Misschien is het een relatie die net ‘goed genoeg’ was en die je in stand hield om maar niet alleen te hoeven zijn. Misschien krijg je die financiële genadeklap. Kom je in aanraking met geweld. Verwaarlozing, misbruik. Misschien is het een ontslag. Een overlijden dichtbij. Een bedrijf dat onderuit gaat. Of alles ineens. Wat het ook mag zijn bij jou, weet dat dit NIET het einde van jouw wereld is. Het is een kantelpunt in je leven, dat ervoor zorgt dat je naar binnen keert en eerst die stukken uitfiltert en transformeert die een grootser leven dan wat je momenteel leidt, in de weg zitten. Dat betekent het aankijken van je eigen schaduw: je eigen innerlijke donkere delen, die een ruimer, vrijer, meer vervullend leven in de weg zitten. Elk van jouw innerlijke schaduwstukken heeft ook een immens krachtige boodschap en een geschenk voor jou. Maar het kan een stevige opgave zijn om ze te durven aankijken, erkennen en toelaten. Weet dat het precies daarom is, dat mensen zoals ik HIER zijn, opgestaan zijn en er hun levenswerk van maakten. Om naast jou te staan, terwijl jij door je transformatie gaat. Om die gids te zijn, die ze graag zelf hadden gehad toen ze er (tientallen) jaren geleden al doorgingen. Er wordt ALTIJD voor je gezorgd, remember that.

Graag kaart ik ook eventjes kort aan wat mij de voorbije jaren opvalt op ontelbare online kanalen en bij de vele zelfverklaarde goeroes en centra die momenteel als paddenstoelen uit de grond poppen. Weet dat er ook op collectief vlak nog heel wat te ontmantelen valt wat niet meer past bij een zuiver, grootser, ruimer, meer vervullend leven voor iedereen. Weet dat een groot percentage van al die goeroes en centra wel een aanbod hebben waar je ogen van gaan blinken en waar je het idee krijgt ware verbinding met jezelf en anderen te vinden, terwijl je er in een vicieuze cirkel wordt getrokken en vooral aan bezighouding doet i.p.v. ware transformatie op de diepste levels. Je bent er wel mee bezig, maar fundamenteel verandert er niets binnen in jou. Zo binnen zo buiten, dus als er innerlijk geen ware transformatie is dan blijft jouw realiteit zich ook steeds op dezelfde manier in vicieuze cirkels tonen. Het ‘spiritueel shoppen’ viert momenteel hoogtij en ook daar zit een prachtige les in: waartoe laten we ons nog steeds bijna zonder weerstand verleiden, terwijl ons hele systeem innerlijk aangeeft dat het niet klopt? Kunnen we dit keer wél inzien dat we opnieuw meesters aan het dienen zijn buiten onszelf, die niet authentiek aan het werk zijn? Waar maken we onszelf wijs dat we ‘goed bezig’ zijn, terwijl we het nog niet eens aandurven om innerlijk aan te kijken wat zoveel pijn doet of in de weg zit? Op elke straathoek vind je deze dagen wel iemand die beweert je te kunnen helpen. Maar als je even dieper gaat kijken, spelen er toch weer thema’s mee als geldgewin, macht en manipulatie over lijken heen. Er zijn ontelbare kopies van kopies van kopies, die allemaal beweren niet de weg te volgen van ‘de beste willen zijn’ en de ander plat te trappelen, maar het toch doen via al hun daden en acties. Velen van die zogenaamd bewuste helpers, vallen zelf ten prooi aan de meest verslavende middelen op deze planeet, zorgen amper voor zichzelf, passen niet op zichzelf en hun leven toe wat ze verkondigen naar anderen toe en stellen zichzelf BOVEN de mensen die volgens hen nog onbewust en ‘fout’ door het leven gaan. Om het met de woorden van Lieve, één van mijn meest ervaren mentoren te typen: “wie werkelijk BEWUST is in deze tijden, wie WEET en wie oprecht de intentie heeft om mensen te helpen, die zie je niet meteen. Die verschijnt ook niet noodzakelijk om de haverklap op één of ander scherm. Die is niet bezig met het doorlopend verkondigen van de eigen mening online. Waw, yes, lekker populair! Alweer een blinkende goeroe om te volgen. Wie werkelijk bewust is, is niet bezig met het uitschreeuwen hoe ‘wakker’ ze wel zijn tegenover anderen. Die staat aan de zijlijn en observeert het schouwspel. Die staat klaar om diegenen op te vangen, die uit de massa stappen en hun eigen innerlijke ‘journey’ willen beginnen. Wie bewust is, is niet bezig met het proberen om anderen in hun eigen wereldbeeld te betrekken en hen te overtuigen dat er maar één weg is. Er zijn ontelbare wegen, via oneindige kanalen, altijd weer opnieuw, voor iedereen in Divine timing. Helemaal op het tempo en de manier dat bij elk van ons past. Wie werkelijk bewust is, is bezig waar het nodig is: op de ‘werkvloer’. Zonder medailles te willen verdienen of geprezen te willen worden bij de grote massa. Die is aan het werk, soms al van lang voor jij geboren bent: bij, tussen en met de mensen die om hulp schreeuwen en niet meer weten of ze nog een dag langer op deze soms zo ogenschijnlijk verdorven planeet willen blijven.

Hoe maak JIJ nu het onderscheid?

  1. Observeer de mensen en de plaatsen waar je je laat assisteren: zijn dat mensen die zelf alles toepassen in hun leven wat ze jou leren? Of duikt er al heel snel een verdorven schandaaltje op in wat voor richting dan ook (projecteren ze hun eigen ontevredenheid op anderen, wordt er geroddeld, moet je je eerst bewijzen of in bochten wringen om bij hun soort clubje te mogen horen, bestoken de clubjes onderling elkaar, demonstreren ze ontrouw naar anderen toe, is er bedrog, misbruik van alcohol, drugs, misbruik van vertrouwen, … in het spel?). Hebben ze alles zelf doorleefd, of geven ze gewoon materie door die ze ergens uit een cursus of een workshop hebben gehaald en gekopieerd? Baseer je altijd op wat anderen doen, wat ze zeggen kan daar volledig van afwijken: daden liegen niet. Voelt het JUIST aan vanbinnen? Dat is niet hetzelfde als oncomfortabel aanvoelen omdat je met nieuwe dingen in aanraking komt: dit is dan weer volkomen normaal bij je eerste stappen. Maar: voel je je VEILIG genoeg om helemaal jezelf te zijn? Je krijgt al snel door wie een rolletje speelt en aan het meesurfen is op de golven van de paddenstoelen-poppers.
  2. Ging jouw helper ZELF eerder door de modder in het eigen leven? Is jouw helper zelf aan de slag moeten gaan met de eigen innerlijke transformatie door tegenslagen, kantelpunten, uitdagingen, …? Is jouw helper recent opgestaan en beweert hij/zij al alles nu meteen al onder de knie te hebben wat nodig is om jou volwaardig door je transformatie te helpen? Of heeft jouw helper zich over vele jaren intens ontwikkeld en laten bijstaan, is er een pak energie/tijd/geld geïnvesteerd om als helper zelf het meest zuivere kanaal te worden voor jou? Met vallen en opstaan? Ging jouw helper meerdere keren onderuit tot er geleerd was wat er geleerd diende te worden? Is je helper ook een mens die kan toegeven waar hij of zij tegen de eigen grenzen aanloopt? Of is het vooral het standaard nummertje van praatje praatje praatje, centje incasseren en ga maar weer? Voel hierover in. Het antwoord ken je al.
  3. De TIJD en ENERGIE die jouw helper voor je vrijmaakt en soms kosteloos geeft: als je op vrijdag om 22 uur een voicemail inspreekt dat je helemaal onderuit aan het gaan bent en geen enkele van de crisisnummers kunt bereiken: duurt het dan tot maandag tot je respons krijgt, of krijg je je helper vlot weer aan de lijn, die je er tot na het weekend alvast weer bovenop helpt? Om je daarna verder te assisteren via een actieplan op korte termijn? Is jouw helper die rots in de branding, die hij of zij beweert te zijn wanneer het er ECHT op aankomt?
  4. Ben je welkom precies zoals je bent? Of krijg je een label opgeplakt? Wakker, niet wakker, gevaxxxxxt, niet gevaxxxxxxt, spiritueel, niet-spiritueel (elk levend wezen is onderdeel van de schepping en levensstroom, dus niemand kan niet-spiritueel zijn – commercieel en oppervlakkig label alweer 😉 ). Bewust, niet bewust, man, vrouw, X, huidskleur dit, huidskleur dat, geloof dit, geloof dat, te jong, te oud, te mooi, te lelijk, te weet ik veel wat? Wakker zijn (dé nieuwste hipste term in commercieelland) en in de gaten hebben dat er één en ander rondom ons niet klopt op maatschappelijk en wereldvlak is nog van een totaal ander kaliber dan zelf BEWUST in je leven staan en dat ook effectief toepassen op je eigen leven en relaties met anderen. Soms sta ik nog met verstomming geslagen hoe zelfverklaarde goeroes en populaire centra bij het grote publiek er nog niet eens in geslaagd zijn om hun eigen oordeel naar anderen toe los te laten. Recent nog werd ik in één van mijn werkplaatsen vooraf gewaarschuwd voor een cliënt die langs kwam voor mij, ze vonden de dame in kwestie maar een ‘specialleke met wie er altijd wel iets aan de hand was’. Het klopt dat die dame een immens zwaar leven achter de rug heeft tot nu toe, met trauma’s en gebeurtenissen die misschien bij één op de zoveel voorkomen en die ik voor haar nog nooit in zo’n combinatie en snelle opeenvolging had gezien bij mensen. In mijn ogen was het vooral een vrouw op zoek naar zichzelf en houvast, die hartelijk welkom was, precies zoals ze nu is, op het punt waar ze nu in haar leven staat. Ik kijk naar ZIELEN, geen labels. Wat weten wij nu van het leven en de keuzes van anderen? Hoe denken we hun achtergrond en innerlijk te kennen, terwijl we nog niet eens het topje van de ijsberg bij onszelf hebben ontdekte en onderzocht? Wie zijn wij in hemelsnaam om daar wat van te vinden? Observeer goed en voel in hoe er door jouw helper en centrum wordt geoordeeld, veroordeeld, met labels geplakt. Daar wil je niet zijn.

 

En tot slot, mooie mensen, een paar vragen om je dit weekend wat aan te wakkeren en te laten invoelen.

Op welke vlakken hebben we alle macht en beslissingsrecht over onszelf uit handen gegeven?

Waar volgen we blindelings anderen en groepen die we stiekem verafschuwen?

Waar sluiten we aan bij groepen om gewoon ergens bij te horen, ook al hebben we door dat hun motieven alles behalve zuiver zijn?

Wanneer zijn we gehoorzaam, zwijgzaam en volgzaam, daar waar we unieke ‘trailblazer’ (pionier) en rebel willen zijn die paden vrijmaakt voor anderen?

Wanneer zijn we een wereld gaan creëren waar mensen zich niet eens meer veilig voelen om volwaardig te mogen ZIJN naast en nabij alle anderen?

Waar negeren we onze eigen innerlijke ‘rode vlaggen’ dat er iets helemaal niet pluis is, zo lang we maar kunnen blijven doen alsof we ons leven voor mekaar hebben?

 

Weet dat dit exact de stukken zijn, waar we allemaal vroeg of laat de rekening voor gepresenteerd krijgen. Benieuwd naar jullie antwoorden, delen mag.

 

Voel je dat het jouw moment is, om met je eigen innerlijk werk te starten? Laat mij of manlief jouw gids zijn naar het meest vervullende leven op maat voor jou, waarvan je nu nog niet eens gelooft dat het mogelijk is. En check mij/ons eerst maar eventjes! Dat geeft je een prima idee met wie je in aanraking komt :-). Een samenvatting over mijn aandeel (manlief laat ik vrij om het zijne via zijn kanalen te brengen) kan je hieronder vinden.

**Opstaan na het vallen is door de jaren heen en na bakken tegenslagen mijn meest verfijnde talent geworden,

**Mijn eerste ervaring met energiewerk en de Essentie van het leven was op mijn 19de (ik word er 41), geen paddenstoelen-pop-up hier 😉

**Hoewel ons eigen leven verre van perfect is houden manlief en ikzelf de vinger aan de pols naar mekaar toe om ons individueel en samen te blijven ontwikkelen en zo puur mogelijk te assisteren naar anderen toe,

**Het leven is niet alleen maar rozengeur en maneschijn! Ook alles wat meer licht, liefde en aandacht vraagt is hier van harte welkom. We leren je er ook mee omgaan om het meest volwaardige leven te leiden.

**Het mooiste compliment dat ik voor mijn werk kan krijgen, is dat ik jou op korte termijn niet meer terug over de vloer krijg. Dat betekent dat ik mijn assistentie-werk heb voltooid en jouw transformatie voor nu klaar is. Je bent weer volwaardig in verbinding met jouw kern en kan het zelf wel.

**Labels en hiërarchie zijn voor dingen in plaats van mensen.

 

Hier ben je één van ons. Hier kom je veilig thuis.

 

Fijn weekend!

 

error

Help ons groeien! 🌟 Vind je deze blog leuk? Deel het met je vrienden en familie op sociale media! Jouw steun helpt ons om meer geweldige content te maken. Klik op de knoppen hieronder om te delen. Bedankt!